skok na navigaci skok na obsah

Automodul.cz

Vložit soukromý inzerát
reklama

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MAFRA, a.s. PRO INZERCI NA Automodul.cz

Platné od 1. 1. 2012.

Objednávka firemní inzerce

Podmínkou zadávání inzerátů v rámci a prostřednictvím Automodul.cz je zaslaní objednávky příslušnému obchodníkovi portálu Automodul.cz. Stornováním objednávky, které musí být v každém případě provedeno písemně, zůstávají nároky vydavatelství na platbu ceny reklamy nedotčeny (tzn. vydavatelství náleží v takovém případě odstupné ve výši 100 %). V případě nedodání podkladů či pozdního dodání podkladů objednané inzerce si vydavatelství vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši 100 %.

Platební podmínky

Předpokladem zadávání jednotlivých inzerátů či inzertních příplatků v rámci Automodul.cz je zaplacení částky za vybraný cenový program. Úhrada může být uskutečněna bankovním převodem nebo prostřednictvím jiné vybrané možnosti v rámci platební brány MAFRA, a.s. Daňový doklad je zadavateli vygenerován a zaslán okamžitě po připsání platby na účet společnosti MAFRA, a.s.

Uzavření smlouvy

Připsáním platby za objednaný cenový program na účet MAFRA, a.s. je uzavřena smlouva o prodeji inzerce na serveru Automodul.cz. MAFRA, a.s. se takovou smlouvou zavazuje poskytovat za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách inzertní služby, včetně poskytnutí prostoru pro zobrazení inzerce zadavatelem. Zadavatel se zavazuje služby, resp. předplacený prostor odebrat, a to do konce doby, na kterou byla smlouva uzavřená. Nevyčerpaná předplacená inzerce propadá a její hodnotu MAFRA, a.s. zadavateli nevrací.

Zadávání inzerátu

Zadávání inzerátu provádí zadavatel buď vyplněním on-line formuláře přímo na Automodul.cz nebo hromadným exportem dat do systému Automodul.cz. Zadavatel je odpovědný za včasné zadání bezchybných, pravdivých a úplných dat jednotlivých inzerátů (karet vozů). Jakékoliv změny v jednotlivém inzerátu, v době po kterou byl daný inzerát zveřejněn, se považuje za editaci inzerátu, nikoliv za vložení nového inzerátu. Editace v inzerátu je bezplatná.

Realizace inzerce

Zadaný inzerát bude na Automodul.cz zveřejněn po dobu zadanou zadavatelem s možností prodloužení délky zobrazení. V případě, že si zadavatel zvolí některý z internetových příplatků nabízených v rámci Automodul.cz, bude zadaný inzerát přednostně umístěn ve zvoleném prostoru v rámci Automodul.cz a www.idnes.cz, a to po dobu, na kterou si internetový příplatek předplatil. Pokud si zadavatel zvolí některý z tiskových příplatků, bude inzerát jedenkrát otištěn ve vybraném periodiku, a to dle možností MAFRA, a.s. v nejbližším možném vydání. Výběr internetového nebo tiskového příplatku pro danou inzerci je možné provést pouze prostřednictvím objednávky u obchodního zástupce pro server Automodul.cz. MAFRA, a.s. si vyhrazuje právo smazat zadavatelem zadané inzeráty v případech, kdy může MAFRA, a.s. odmítnout zveřejnění inzerce dle článku V. odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě nemá zadavatel právo na zadání náhradního inzerátu ani na úhradu poměrné části peněz za takový inzerát. MAFRA, a. s. si dále vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerci na serveru Automodul.cz v případě, že:

  • zadavatel neuvádí v inzerátech konečnou prodejní cenu vozidla při platbě ceny za vozidlo v hotovosti nebo bankovním převodem
  • zadavatel nedodá do karty vozu odpovídající fotografie, které souvisí s inzerovanou položkou
  • zadavatel neuvádí vozidla, které má aktuálně v nabídce; inzerci všech prodaných vozidel je zadavatel povinen odstranit ze serveru Automodul.cz nejpozději do 24 hodin ode dne prodeje daného vozidla

MAFRA, a. s. si vyhrazuje právo smazat inzeráty obsahující nepravdivé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), a to bez náhrady již uhrazené ceny za inzerci. Pokud inzerující bude opakovaně uvádět nepravdivé údaje, je MAFRA, a. s. oprávněna ke smazání kompletní nabídky inzerce zadavatele.

Aplikace obecných Všeobecných obchodních podmínek

Není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách MAFRA, a.s. pro inzerci na Automodul.cz stanoveno jinak, platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAFRA, a.s.:
//1gr.cz/data/soubory/mafra_all/A100104_VAV_OBCHODNI_PODMINKY.PDF

Závěrečná ustanovení

MAFRA, a.s. si vyhrazuje právo změny těchto Všeobecných obchodních podmínek MAFRA, a.s. pro inzerci na Automodul.cz.

 

Najdete na iDNES.cz

technická podpora: +420 734 517 369, eduard.vachovec@automodul.cz
AutoModul.cz | obchod@automodul.cz